Adezyon ve Kohezyon Arasındaki Farklar

İnşaat mühendisliğinde sıkça kullanılan bu terimlerin öncelikle ne olduğundan bahsedelim. Mesleğin uygulama alanında da akademik dönemde de sıkça duyup bu terimler hakkında yorumlar yapmamız istenecektir. Özellikle İnşaat mühendislerinin bilmesi şart olan bu terimlerin sözlük anlamlarına bakalım.

Adezyon: İki farklı maddenin birbirine yapışacak kadar olan çekme kuvvetine adezyon denir. Adezyon yapışma anlamına gelmektedir.

Kohezyon: Kohezyon da maddelerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerden biridir. Fakat aynı  cins moleküllerin çekimleri ile oluşur. Kohezyon kelimesi Latince kökenlidir ve bir arada olma anlamına gelen cohaerere kelimesinden türemiştir. Gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçük olan kohezyon kuvveti, sıvı ve katı maddeler arasındaki negatif ve pozitif yüklerin birbirini çekmesiyle oluşur. Bağlar çok kısa sürede bozulur, saniyenin trilyonda biri kadar devam edebilir. Ancak sürekli olarak diğer moleküller arasında bir kohezyon kuvveti oluşur ve bu şekilde madde bir arada kalır. Sıvıların yüzeyinde görülen gerilim, kohezyondan oluşmaktadır.

 

Adezyonun en çok kullanılan yerlerinden birisi de beton ve çelik arasındaki sürtünme kuvvetini anlatmakta kullanılır. Peki ama bu sürtünme kuvveti ne işe yarayacak betonarme dediğimiz malzemenin oluşmasını sağlamak için çok önemlidir. Betonarme beton ve çeliğin birlikte çalışma prensibini ortaya koyan bir terimdir. Herkesin bileceği gibi betonarme dünyada kullanılan en yaygın yapım aracıdır.

Kohezyon ise zemin derslerinde oldukça sık duyduğumuz mesleki anlam da karşımıza sürekli çıkan bir terim. İnşaat mühendislerinin zemin etütlerin de Zemin tanecikleri ile zemin suyu arasında oluşan kuvvetin tanımı olarak nitelendirsek yanlış olmaz.

Mühendislik bölümlerin de oldukça farklı şekillerde karşımıza çıkan bu terim için bizler inşaat mühendisliği alanından örnekler verdik ama farklı mühendislik alanları için de bu örnekleri çoğaltmak mümkün.