AGREGA TABLOLARININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

AGREGA TABLOLARININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ
Agregalar somut maliyetle ekonomi sağlamak için betonda kullanılırlar. Agregalar sadece dolgu maddesi olarak hareket eder. Bunlar çimento ve su ile reaksiyona girmez.

Fakat elde edilen beton karışımının özelliklerini etkileyen agrega özellikleri vardır bunları sıralayacak olursak ;

Kompozisyon
Boyut ve Şekil
Yüzey dokusu
Spesifik yer çekimi
Kütle yoğunluğu
Boşluklar
Gözeneklilik ve absorpsiyon
Kalıp Toplama
Agrega İncilik Modülü
Agrega Yüzey Endeksi
Nazik Malzeme
Agreganın Kırma Değeri
Agrega Etki Değeri
Agreganın Aşınma Değeri
1. BİLEŞİMİ

Çimento içindeki alkalilerle reaksiyona girebilen ve aşırı genişlemeye, çatlamaya ve beton karışımının bozulmasına neden olan malzemelerden oluşan agregalar asla kullanılmamalıdır. Bu sebeple, agregaların herhangi birinde böyle bir bileşen olup olmadığını bilmek için agregaların test edilmesi gereklidir.

2. BOYUT & ŞEKİL

Agrega parçacıklarının boyutu ve şekli, beton karışımında gerekli olan çimento miktarını büyük ölçüde etkiler ve sonuç olarak betonun ekonomisi üzerinde etkili olur. Ekonomik beton karışımının hazırlanması için yapı için uygulanabilir en büyük kaba agregalar kullanılmalıdır. IS-456, P.C.C & R.C.C karışımında kullanılacak kaba agrega maksimum boyutunu kararlaştırmak için aşağıdaki öneriyi dikkate almak gerekir.

Maksimum agrega boyutu,

Beton elemanın asgari boyutunun dörtte biri.
Betonarme elemanın asgari boyutunun beşte biri.
Betonarme çubuklar arasındaki asgari boşluk mesafesi veya betonarme çubuklar ile biçim arasındaki asgari kapaktan 5 mm daha düşük, ağır betonarme elemanlar için daha küçükse.
Agrega parçacıklarının boyut ve şeklinin, taze betonun özelliklerini katılaşmış betona göre daha fazla etkilediğini unutmayın.

bu konu üzerinde araştırma yapmak isteyen mühendisler için aşağıdaki iki sorunun cevabını araştırarak başlaması gerekir.

1-Boyuta Göre Toplama Sınıflandırması Nasıl Yapılır ?

2-Şekil Biçimde Aggregate Nasıl Sınıflandırılır ?

3. YÜZEY DOKÜMANI

Agrega parçacıkları ile çimento macunu arasındaki sert bağ kuvvetinin gelişimi, agrega parçacıklarının yüzey dokusuna, yüzey pürüzlülüğüne ve yüzey gözenekliliğine bağlıdır.

Yüzey pürüzlü, gözenekli ise maksimum bağ kuvveti gelişir. Gözenekli yüzey agregalarında, çimento macununun gözeneklere konması nedeniyle bağ kuvveti artar.

4. ÖZEL GRAVİTE

Fırında kurutulmuş agregaların, 100 ila 110 ° C arasındaki bir sıcaklıkta 24 saat boyunca tutulan ağırlık oranının doymuş kuru yüzey agregası ile yerinden değiştirilen eşit hacimdeki suya oranı, agreganın özgül ağırlığı olarak bilinir.

Özgül ağırlıklar öncelikli olarak iki türdür.

Görünür özgül ağırlık
Dökme özgül ağırlık
Özgül ağırlık, agrega uygunluğunu belirlemek için bir anlam ifade eder. Düşük özgül ağırlık, genellikle gözenekli, zayıf ve emici materyalleri belirtirken, yüksek özgül ağırlık, kaliteli malzemelere işaret eder. Büyük agrega özgül ağırlığı 2.6 ile 2.9 arasında değişir.

Beton karışımını tasarlarken özgül ağırlık değerleri de kullanılır.

5. YOĞUNLUK

Birim hacim kapını doldurmak için gereken agrega ağırlığı olarak tanımlanır. Genellikle kg / litre olarak ifade edilir.

Agregaların  yoğunluğu aşağıdaki 3 faktöre bağlıdır.

Sıkıştırma derecesi
Agregatların derecelendirilmesi
Agrega parçacıklarının şekli

6. GEÇİRİMLİLİK

Agrega partikülleri arasındaki boşluk olarak bilinir. Boşluk hacmi, agrega kütlesinin brüt hacmi ile parçacıkların tek başına uğradığı hacim arasındaki farka eşittir

7. Porozite ve Emilim

Erimiş magmanın katılaşması sırasında kayalarda oluşan ve hava kabarcıkları nedeniyle oluşan delikler gözenek olarak bilinir. Gözenekleri içeren kayalara gözenekli kayalar denir.

Su emme, çok kuru agregaların ağırlığı ile yüzey kuru koşullardaki doymuş agregaların ağırlığı arasındaki fark olarak tanımlanabilir.

Agrega içindeki nem içeriğinin miktarına bağlı olarak, 4 koşuldan herhangi birinde var olabilir.

Çok kuru agrega (nem içermez)
Kuru agrega (gözeneklerinde bir miktar nem içerir)
Doymuş yüzey kuru agrega (gözenekler tamamen nemle doludur ancak yüzeyde nem yoktur)
Nemli veya ıslak agregalar (gözenekler nemle doludur ve aynı zamanda yüzey üzerinde nem içerir)
8. KUM DÖKÜLMESİ

Aynı miktarda kuru veya tamamen doymuş kum hacmi üzerinde nemli bir koşulda kum miktarı (yani ince agrega) hacminde artış olduğu gibi tanımlanabilir. Kuruduğunda kum hacmine bağlı olarak nemli kumun hacmine hacim faktörü denir.

İnce kumlar kaba kumdan daha fazla miktarda

Kuru ve gevşek kumlara su ilave edildiğinde kum parçacıkları etrafında ince bir su filmi oluşur. Kum parçacıkları ile su filmi arasındaki havanın kenetlenmesi, yüzey gerilimi nedeniyle partikülleri ayrı ayrı iter ve böylece hacmi arttırır. Fakat tam doymuş kum durumunda su filmleri kırılır ve hacim kuru kuma eşit olur.

 

9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14.  maddeleri okumak için FORUMumuzu BURADAN ziyaret ediniz.