Baykuşlardan Esinlenilen Kanat Tasarımı

Araştırmacılar rüzgar türbinlerindeki gürültüyü azaltmak için yeni bir mühendislik buluşuna imza attılar.

Birçok baykuş türü, insanlar tarafından duyulabilecek aralıkta 1.6 kilohertz (kHz) seviyesinden daha yüksek ses frekanslarında gürültüyü bastırarak etkili bir sessizlikte avlanabilir.

Baykuş uçuş akustiğini inceleyen bir grup araştırmacı ve ekibin başındaki Lehigh’s P.C Makine Mühendisliği ve Mekanikler yardımcı doçent Justin W. Jaworski rüzgar türbinleri, uçaklar, deniz gemileri ve hatta otomobillerin insan yapımı aerodinamik tasarımını iyileştirmek için bu sanal sessizliği gerçekleştiren mekanizmaları belirlemek için çalışıyor.

Ekip, fiziksel deneyler ve teorik modelleme yoluyla, baykuş tüylerinin yapısını rüzgar türbini için uyarlayarak, gürültüsünü 10 desibel azaltacak ölçüde 3 boyutlu baskı ile yeni bir pervane geliştirdi. Ve bunu aerodinamiğini etkilemeden gerçekleştirdiler. Bu tür bir tasarımın pürüzlülüğü ve pervane kanat gürültüsünü nasıl azaltabileceğini araştırdılar. Özellikle, düşük hızdaki uygulamalarda pervane kanatlarının çıkardığı gürültü fazladır. Ve minimum gürültü seviyesini bu düşük hızdaki gürültü belirler. Kanat gürültüsünü azaltmanın, rüzgar türbinlerinin ötesinde etkileri vardır. Çünkü böyle bir teknoloji geliştirildiğinde sadece rüzgar türbinlerinde değil, otomobil kapısı ve pencere boşlukları boyunca hava sızıntısıyla oluşan ses gibi diğer aerodinamik durumlarda da kullanılabilir.

Baykuş Kanadı Yapısı
Baykuş Kanadı Yapısı

Lehigh, Virginia Tech, Florida Atlantic Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, kuşlar arasında baykuşların gürültüsüz olmasına neden olan benzersiz bir fiziksel özellik olan birçok büyük baykuşun üst kanat yüzeyini oluşturan kadifemsi özel yapıyı incelediler. Bir mikroskop altında incelendiğinde, ormana benzer bir yapı oluşturan tüyler gözlendi. Tüyler başlangıçta tüy yüzeyine neredeyse dikey olarak yükselir, ancak daha sonra akış yönünde bükülerek uçları birbirine kenetlenmiş adeta saçak gibi bir yapı oluşturuyorlar.

Kumaş saçakların yüksek frekanslı ses üreten yüzey basıncını bastırdıklarından, lifleri çaprak olarak kalkmış tek yönlü bir saçak kullanımının en etkili olduğunu fark edildi. Ve 3 boyutlu yazıcılarla, kanatlara yapıştırılabilen küçük plastik bir ek oluşturuldu. Bu buluş, mevcut bir kanat tasarımına uyarlanabilir ve gürültüyü bastırmak için diğer gürültü azaltma stratejileri ile birlikte kullanılabilir.

Mühendisce