Çelik Üretiminde Oluşan Cüruftan Çimento Elde Etme

Hollandalı yapı malzemesi mühendisleri çelik üretimi sırasında oluşan artık malzemelerden çimento elde edilebileceğini açıkladı.

Çelik üretimi işlemi sonucunda her yıl dünya çapında yüz milyon ton cüruf oluşuyor. TU/e yapı malzemeleri profesörü Jos Brouwers, sanayi ortaklarıyla bu artık malzemelerden çimento yapılıp yapılamayacağını araştırmak için çalışıyor. Başarılı olunursa, Hollanda’daki tüm trafikte yıllık olarak üretilenden daha fazla CO2 emisyonu azalması sağlanabilir.

Çelik cürufu, yılda 125 milyon ton ham demiri çelik haline getirirken oluşmaktadır. Bunların çoğu dökülmüş küçük parçalardır ve yalnızca çok az bir kısmı tekrar kullanılmakta. Profesör Jos Brouwers yaptığı açıklamada, “Bu cürufların mineralojik kompozisyonu çimento ile çok benzer. Aynı bileşenleri, ancak farklı oranlarda içerir. Ve bilindiği üzere, çimento sanayisi çok yüksek miktarda CO2 yayar. Genel toplam emisyon miktarının yüzde beşi. Bu nedenle ek CO2 emisyonu olmayan bir çimento ikame edicidir.” dedi.

Fakat bunun başlamasından önce, Brouwers ve ekibi bir takım bilimsel ve teknik engellerin üstesinden gelmek zorunda. İlk olarak, araştırmacılar çelik cürufunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyi bir resmini elde etmek için en yeni yöntemleri kullanacaklar ve aynı zamanda çimento benzeri nitelikler açısından farklı katkıların neler getirebileceğine detaylı bir şekilde bakacaklar. Daha sonra bu bilgiyi ve hesaplama modellerini yeni çimento ve beton çeşitlerini tasarlamak ve test etmek için kullanacaklar. Brouwers bu konuyla ilgili ise şunları ekledi, “Çelik üretim sürecini ayarlayarak çelik cürufunun bileşimini değiştirmek mümkün. Çelik kalitesini tutarlı seviyeye getirebilir ve yine de çelik cürufunun özelliklerinin daha elverişli olmasını sağlayabilirsiniz.”

Brouwers, ‘normal çimentoyu’ değiştirebilen çelik cürufundan çimento elde edebilmeyi umut ediyor. Aynı sonuç için iki kat daha fazla gerekse de, bu yeni çimento birçok yaygın uygulama için günümüzde kullanılan kadar uygun olacaktır. Ayrıca her yıl salınan milyonlarca ton CO2 emisyonunda bir fark yaratacak. Örnek vermek gerekirse, Hollanda’daki tüm trafik ve nakliye araçları yılda yaklaşık otuz milyon ton emisyon üretmektedir. Bir bu kadar fayda sağlanabilirse başarılı olunmuş olacak. Ayrıca bu yöntem sayesinde bir çok şirket para kazanabilecek. Brouwers nasıl para kazanılacağı sorusunu şu şekilde cevapladı; “Çelik şirketleri artık cürufu kaldırmak için cüruflarını ödemek zorunda kalıyor ve bunun şirket bünyesinde olumsuz bir değeri var. Tamamen veya kısmen başarılı olabilirsek, bunun etkisi Hollanda’da on milyonlarca avro anlamına gelebilir.”

Mühendisce