DSİ Mühendis Alımı Uygulamalı Sınav Sonuçları

Devlet Su İşleri (DSİ) mühendis alımı için sözlü sınava çağırdığı adayların uygulamalı sınav sonuçları açıkladı.

Devlet Su İşleri Mühendis Alımı Uygulamalı Sınav Sonuçları

İşte Devlet Su İşleri’nin sitesinden yaptığı resmi açıklama:

Devlet Su İşleri Mühendis alımı için 14 Kasım – 07 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan Uygulamalı Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adayların, aşağıda istenilen belgeleri 06.01.2017 tarihine kadar Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na posta ile (iadeli taahhütlü olarak)  göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Giriş Sınavını asıl olarak kazanan ve istenilen belgeleri teslim eden adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/8. Maddesi gereğince yapılacak olan Güvenlik Soruşturması neticesine göre atamaları yapılarak adreslerine tebligat gönderilecektir.

Asıl adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz olanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, yedek listesinde yer alan adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır.

Mühendislerden İstenilen Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh belgesi
  • Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti. e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
  • Üç adet vesikalık fotoğraf
  • Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

Mühendisce