Elektrik Üreten Pencereler

Siz güneşli bir günde pencereden dışarıyı izlerken pencereniz de boş durmasa nasıl olurdu? Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ‘daki mühendisler bir çeşit şeffaf güneş pili ürettiler.Bu mühendislik sayesinde hem dışarı izlenebilecek hem de elektrik üretimi sağlanacak

Son günlerde yaşayan nefes alan yapılar üzerine bir çok makale okuyabilirsiniz bu çalışmalar sayesinde yapılarımız sadece beton ve içindeki eşyalar olarak kalmayacak.Yaşamımızı kolaylaştırıcı bir çok etkende hayatımıza bu yapılar sayesinde girebilecek.

UCLA ‘daki Mühendislerin polimer güneş hücreleri (PSC-polymer solar cell) temelde güneş ışığı değil,kızılötesi ışığı absorbe ediyor ve  % 70 görünürlüğe sahip. Cihaz fotoaktif plastikten yapılıyor ve kızılötesi ışığı absorbe edip, elektrik akımına çeviriyor.

UCLA’ dan Malzeme Bilimi Mühendisliği’ nden profesör ve takım lideri Yang Yang ;

” Sonuçlara bakıldığında, şeffaf polimer güneş pillerinin kullanım alanının oldukça geniş olduğu ve akıllı pencereler dahil pek çok elektronik cihazda kullanma potansiyeli olduğunu göreceksiniz”

Polimer güneş hücrelerinin elektrik üretiminin yanında oldukça esnek olması ve hafif olması da avantajlarından bazıları.En önemli avantajı ise yapının hayatmıza kısa süre içerisinde gireceğinin de bir belirtisi diyebileceğimiz avantajı ise Ekonomik olması.Daha önce bu tarz çalışmaların sonucunda ya enerji üretimi istenilen düzeyde değildi ya da şefaflık kullanıma uygun değildi.Ancak son yapılan araştırma ve çalışmalara bakacak olursak fabrika üretimine de uygun doğru malzeme hayatımıza girdi.

UCLA Kaliforniyalı mühendisler görünebilir şeffaf malzemeyi elde etmek için en üst şeffaf elektrotta yakın kızılötesi ışığa duyarlı polimer ve gümüş nanotel kompozit filmler kullandı. Bu sayede yakın bölgedaki kızılötesi ışığı absorbe ediyor ve görünebilir dalga boyunda güneş pilinin şeffaflığını sağlamaktadır.