En Ağır Metal Nedir? Yoğunluk ve Atomik Ağırlık Farkı

Yoğunlukları ve atomik kütleleri karşılaştırıldığında en ağır metal nedir? En ağır metallerin sıralaması ve yoğunluk değerleri nelerdir?

Metalleri kendi içerisinde ağırlık yönünden kıyaslarken, bu karşılaştırma doğada bulunan 95 metalin yoğunlukları ve atom ağırlıkları kullanılarak yapılabilir.

Karşılaştırmak istediğiniz iki metalin hangisinin daha ağır olduğunu öğrenmek için kullanılabilecek ilk özellik yoğunluktur. Yoğunluk, bir maddenin atomlarının ne kadar sıkı şekilde bulunduğunu gösteren özelliktir. Yani, aynı büyüklükteki iki metalin hangisinin yoğunluğu daha fazla ise, o metal daha ağırdır.

Okuldan gelen bilgiler doğrultusunda birçok kişi kurşun veya cıvanın en ağır metal olduğunu düşünür. Fakat, bu iki metal ağır olsa da, doğada bunlardan çok daha ağır metaller vardır.

Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için bu konudaki ağır metal kavramının,  tümü doğal olarak bulunan kurşun, cıva, arsenik, uranyum vb. gibi toksik (zehirli) olan metallere verilen genel isim olmadığını söylemek gerekiyor. Bu genel isim olan ağır metalin atom kütlesi veya yoğunluğu ile ilgisi yoktur.

Yoğunluk ve Atomik Kütle Farkı

Ağır metaller karşılaştırılırken, yoğunluk ile atomik kütle arasındaki farkı bilmeniz gereklidir. Bunlar farklı ölçümlerdir ve farklı birimlerde ölçülürler. Yoğunluk birim hacim başına düşen kütle miktarıdır. Metreküp başına düşen kilogram (kg/m3) veya metreküp başına düşen gram (g/cm3) birimleri kullanılarak ölçülür.

Ayrıca yoğunluk, maddelerin birbiriyle etkileşime girip girmeyeceğini de gösteren özelliktir. Örneğin, metallerin büyük bir bölümü sudan daha yoğun oldukları için  suya batarken, potasyum gibi sudan daha düşük yoğunluğa sahip metaller suda yüzerler.

Atom ağırlığı bir elementin ortalama atom kütlesini ifade eder. Bu ifade ölçülürken 12 atomlu karbon atomu baz alınır. Şöyle ki; karbon-12 atomu, 12 atom kütlesine eşit olarak kabul edilir ve diğer elementlerin atomik kütlesi bu doğrultuda hesaplanır. Yani, 1 atomik kütle 0,0833 karbon-12 atomuna eşittir. (Atomik kütle, atomik ağırlık olarak da adlandırılabilir.)

Yoğunluğa Göre En Ağır Metaller 

En Ağır Metal - Osmiyum
En Ağır Metal – Osmiyum

Yoğunlukları karşılaştırıldığında en ağır metaller ve yoğunluk değerleri şöyledir:

 1. Osmiyum  –  22,6 g/cm³
 2. İridyum  –  22,4 g/cm³
 3. Platin  –   21,45 g/cm³
 4. Neptünyum  –  20,2 g/cm³
 5. Plütonyum  –  19,84 g/cm³
 6. Volfram  –  19,35 g/cm³
 7. Altın  –  19,32 g/cm³
 8. Uranyum  –  18,95 g/cm³
 9. Amerikyum  –  13,67 g/cm³
 10. Cıva  –  13,546 g/cm³

Atomik Ağırlığına Göre En Ağır Metaller

En Ağır Metal - Plütonyum
En Ağır Metal – Plütonyum

Atomik kütlesine göre en ağır metaller şöyledir:

 1. Plütonyum  –  244 u
 2. Uranyum  –  238,02 u
 3. Toryum  –  232,03 u
 4. Protaktinyum  –  231,03 u
 5. Aktinyum  –  227 u
 6. Radyum  –  226 u
 7. Fransiyum  –  223 u
 8. Astatin  –  210 u
 9. Kurşun  –  207,2 u
 10. Cıva  –  200,59 u

Bunları da Öğrenmek İsteyebilirsin