Endüstri 4.0 Nedir? Mühendisleri ve Üretimi Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0 üretimi değiştiriyor, hazır olmalısınız.

Endüstri 4.0 Nedir

İmalatın dijitalleştirilmesi sayesinde ürün üretme şeklimizde önemli bir dönüşümün ortasındayız. Bu geçiş o kadar ilgi çekicidir ki, imalatta meydana gelen dördüncü devrimi temsil etmek için Endüstri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. İlk sanayi devriminden (su ve buhar gücü ile mekanizasyon) ikincisinde elektrik kullanan seri üretim ve montaj hatlarına kadar üçüncü olarak bilgisayarların ve otomasyonun benimsenmesi ve dördüncü sanayi devrimi, akıllı sistemler tarafından geliştirilecek aynı zamanda veri ve makine öğrenimi tarafından desteklenen özerk sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bazıları Endüstri 4.0’ı sadece bir pazarlama modası olarak reddetse de, imalatta dikkatimizi hak eden değişimler oluyor.

Almanların yenilikçilik dürtüsünden doğan Endüstri 4.0 şimdi modern endüstrinin zirvesine örnek teşkil etmeye başladı. 1840’lardan bu yana, imalat ve mühendislik hızlı bir yetenek artışı ile karşı karşıyadır. Makine üretimi hayatımıza girdi ve sonunda bilgisayarlı imalat ve tasarıma geçtik. Sanayi devrimi olan hızlı inovasyon döneminden bu yana imalat sanayi daha fazla veri alıyor.

Sıcaklıklar, üretim oranları, tesis yetenekleri – bu veri noktalarına artık kolayca erişilebilir. İmalat endüstrisi her zaman bilgi yakalamak için kullanıla bilirliğin yanında yenilikler yapmıştır. Modern çağda, imalatımız o kadar karmaşık hale geldi ki, çok fazla veri var; bu verilerimizin okunmasına karşılık çözülecek çok fazla konu ortaya çıkıyor. İşte tam da bu aşamada Endüstri 4.0 devreye giriyor.

Muhtemelen terimi tanıyor ya da bileşenlerinin çoğunu kullanıyorsunuz, ancak üretimin nasıl yönetildiği konusunda gerçekleşen radikal değişimi anlamak, sizi büyük bir mühendis olarak ortaya çıkarmaya veya geride bırakma potansiyeline sahiptir. Endüstrinin bu yeni çağı, siber-fiziksel sistemleri yeniliğin ön saflarına taşıyor. Bu sistemler sensörler, monitörler, programlar ve bağlı makineler gibi araçlardır. Tüm bu araçlar mühendis olarak veri toplamamıza ve okumamıza izin verir, ancak bütün bunlar bir sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet verir; büyük veri.

Büyük veri, merkezi bir sistemde verinin oldukça fazla bir şekilde depolanması ile hız çeşitlilik ve hacim diye özetleyebileceğimiz sorunlar oluşturmaktadır. Bu yeni teknolojilerden ve ortaya çıkan sorunlardan Endüstri 4.0 ile çözümler ve yeni araçlar üretilmesi öngörülmektedir.

Büyük Veri Neden Büyük Endişeye Neden Olmamalıdır

Endüstri 4.0 esasen imalat boyunca otomasyon ve bilgi alışverişi yönünde bir eğilimdir. Bilgisayar otomasyonunun ötesinde siber-fiziksel makinelere geçiş. Bu terim Nesnelerin İnterneti ve makine öğrenmesinden akıllı üretim robotlarına kadar her şeyi kapsar. Endüstri 4.0, imalat sanayinin bir sonraki aşamasıdır. Bu nedenle onu benimsememiz kaçınılmazdır.

Bu kavramın merkezinde büyük veri toplama ve buradaki iletişim problemi var. Bağlı cihazlar ve akıllı üretim makineleri, mühendislere üretim tesislerini gerçek zamanlı olarak izleme olanağı sağlamıştır. Tasarım mühendislerine üretilebilirlik için tasarımı daha da ileri götürme yeteneği kazandırdı. Yararlı olsa da, tüm bu veriler bizi korkutabilir, çoğu durumda dikkate alınması çok fazla bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her ne kadar yarar kisvesi altında olsa da, teknik alanda bizim için daha fazla çalışmaya yol açabilir. Bu korku IoT verileri ve bağlantılı üretim uygulamaları ile gerçekleşir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, üreticilerin sadece% 31,4’ünün IoT uyguladığını ve sadece% 55’inin stratejik olarak önemli olduğunu düşünüyor. Endüstri 4.0’a bir bütün olarak bakıldığında, mühendislerin sadece% 20’si Endüstri 4.0 gibi yüksek bir öncelik olduğunu hissetti. Bu rakamlar, özellikle teknik alandakilerin% 89’unun Endüstri 4.0’ı üretimde verimliliği artırmanın en büyük yolu olarak gördüğünü düşündüğünüzde anlamlıdır. Korkularımız bizi erken kabullenmenden uzak tutuyor.

Yeni nesil sanayinin ortaya çıkmasına ve üretimin geleceğine yön veren de bu olacaktır. Makine öğrenimi ve hatta temel yapay zeka sistemleri, üretim verilerini hızlı bir şekilde çalıştırabilir, böylece “büyük veri” nin dijital bir tercümanı olabilir.

Yapay Zeka sistemlerinin büyük verileri ele alma yollarından biri, “dijital ikiz (Digital twin)” adı verilen bir aracın kullanılmasıdır. Bu, fiziksel muadilleri ile güncel kalabilen, fiziksel olarak yapay bir model oluşturma uygulamasıdır. Temel olarak, bu bir makine öğrenme algoritmasının mühendisle ilgili verileri analiz etmesini ve sağlamasını sağlar.

Birçoğu, bağlı üretimin endüstrinin yöneldiği yer olduğunun farkında. İmalatta kapalı devre tasarımdan uzaklaşıyoruz. Birçoğu, bağlantılı üretimi şimdi kabullenemiyorsa da , gelecekte yapmak zorunda kalacaklarını anlayabilir. Büyük verileri nasıl yönetebileceğimiz, gelecekteki bağlanabilirliğin başarısının belkemiği olacaktır. Mühendisler olarak, Endüstri 4.0‘ı ve içindeki teknolojileri anlamanın gelecekteki üretim başarısı için bir köprü görevi göreceğinin farkında olmalıyız.

Büyük veri artık büyük bir korkuya neden olmamalı çünkü artık o kadar da büyük değil. Endüstri 4.0 mühendis olarak bize anlamamızı, yorumlamamızı ve en önemlisi yenilik yapmamızı sağlıyor.

Mühendis İçin Yeni Nesil Endüstri

İster tüm gün ürünler tasarlayan bir masanın arkasında, ister üretim alanında yenilikçi ellerde üretim yaparken, en iyi bildiklerinize devam etmek istemeniz doğaldır. Mühendislikte iş akışlarımıza bağlıyız ve bu bağ bizi gelecekteki yenilikleri benimsemekten alıkoyabilir.

Mühendis için yeni nesil endüstriyel üretim biraz farklı görünecek. Mevcut vardiyaların etkileri yaygın olacak, ancak en önemlisi, Endüstri 4.0, üretilebilirlik için tasarladığımız yöntemi radikalleştirecek. Bağlantılı teknoloji sayesinde birlikte çalışabilirlik, bilgi netliği, teknik yardım ve merkezi olmayan veri yönetimi yeteneği kazanırız. Endüstri 4.0‘ın bu yönlerinin her biri tasarlama şeklimizi değiştirecek.

Birlikte çalışabilirlik, tasarımlarımızın üretiminden gelen gerçek zamanlı geri bildirimleri görmemizi ve mühendisler olarak tasarım-üretim-geri bildirim döngümüzü azaltmamızı sağlar.

Bilgi netliği, makine öğrenimi sayesinde sistemlere ve üretilebilirliğe kolayca erişmemizi sağlar.

Teknik yardım, makine öğrenimi üretim algoritmalarıyla birlikte mühendislik yaparken, üretken tasarım gibi araçlardan da bilgi edinmemizi sağlar.

Merkezi olmayan veri yönetimi, belki de en önemlisi, geleneksel üretim kısıtlamaları olmadan önceki tüm ilerlemeleri izlememize ve gerektiğinde optimizasyonları uygulamamıza olanak tanır.

Mühendis için yeni nesil endüstri, bu 4 yeni bulunan üretim yeteneğiyle ilerleyecek. Mühendis olarak, bu değişiklikleri kabul etmeye istekli olmalıyız.

Endüstri 4.0 ‘dan Mühendis 4.0’a

Bu noktaya kadar, bir şeyler yapmanın geleceğinin tartışılmasıyla oldukça soyut olduk. Endüstri 4.0’ın bizi etkileyeceğini anlıyoruz, ancak atabileceğimiz somut adımlar biraz belirsiz kalmış olabilir. Endüstri 4.0 metodolojisinde tutulan gizemli inovasyonu gerçekleştirmek ilk adım, mevcut iş akışlarımızı aktif olarak yenileştirmek bir sonraki adım olarak nitelendirebiliriz.

Kendimizi üretim inovasyonunun bir sonraki turuna hazır olan “Mühendis 4.0” a dönüştürmek için araştırmamız, adapte olmamız ve optimize etmemiz gerekiyor.

Soruşturma, kendimizi ve şirketlerimizi geride bırakmamak için pratik adımlarımızın başlangıcıdır. Her mühendisin ilgili bir alanı ve ilgili bir üretim alanı vardır. Hangi Endüstri 4.0 teknolojisinin sizin ve iş akışlarınız için avantajlı olacağını belirlemede araştırma çok önemlidir. Bir bütün olarak, modern bağlantılı üretim çağındaki teknolojilerin hepsi yeteneklerimizi geliştirecek, ancak kör benimseme gerçek yenilikçi kabiliyetini engelleyebilir.

Endüstrimizin Endüstri 4.0’dan nasıl faydalanabileceğini araştırıp belirledikten sonra, adaptasyona başlamalıyız. Benzer şekilde, bulut ve diğer iş eğilimleriyle birlikte, Endüstri 4.0’ın ilk kullanıcıları, muhtemelen böyle yeni bir alana girme cesaretlerinden dolayı ödüllendirilecekler. Kendimizi bu bağlantılı iklime aktif olarak adapte etmemiz, alakalı kalmamızı sağlayacaktır

Son olarak, her mühendisin iş akışında olduğu gibi, inovasyonumuzu optimize etmeliyiz. İlk inovasyon, genellikle, “arzu edilen” ve “olası” alanda bir yerde bulunur. Endüstri 4.0 teknolojisinin getirdiği bu ilk yeniliği üretimimize götürmek ve onu “gerekli” aralığa kaydırmak mühendisler olarak bizim görevimizdir. Yeni bağlantılı teknolojiyi sektörden önce kendi mühendisliğimiz için “gerekli” kategoriye optimize edersek, endüstri adapte olduğunda yenilikçi olarak görülür ve kolayca hazırlanırız.

Şu anda endüstri 4.0, geçmişte 3D baskıyı ve üretken tasarımı anımsatan bir mühendislik ve üretim modası olarak görülebilir. Bununla birlikte, endüstrinin şimdi karşı karşıya olduğu modern soru, ‘Endüstri 4.0 geliyorsa’ değil, ‘buraya ne kadar çabuk ulaşacağı’ gibi görünüyor.

Mühendisler olarak, yeniliklere açık ve oyunumuzun zirvesinde olabilmek için erken benimseyen olmalıyız veya bir şeyler yapmanın geleceğinde geride kalma riskinden uzak durmamız gerekmektedir.

Bunları da Öğrenmek İsteyebilirsin