Girişimcilik Nedir? Temel Özellikleri Nelerdir? Nasıl Girişimci Olunur?

Girişimci olmak için gerekli temel özellikler nelerdir?

Girişimci, bir işi yapmak için işi üstlenen kimseye denmektedir. Bu türde insanlar sanayi ve ticaret dallarından en üst düzeyde iş kurma ve işleri bağlama yeteneğine sahiptirler. Bu kişiler ileri görüşlü ve bir sonraki hamlesini iyi planlayabilen insanlardır. Girişimci ruhu bulunan kişiler kaynaklarını bir yandan artırma ve bir yandan da iş kollarını genişletmek adına çalışmaktadırlar. Girişimcilik ve girişimciler devlet, bölgesel kalkınma ajansları ve bankalar tarafından desteklenir. Girişimcilikte sermaye çok önemlidir. Sermaye alımında kurulan bağ ve farklı sermaye alanların kurulmasında farklı yollar bulmak için çalışmalar yaparlar.

Girişimciler içlerinde bulunan girişimcilik ruhlarının iyi eğitime ihtiyaç duyduklarını ve olaylarda, farklı durumlarda daha iyi süreç geliştirmek adına metotları ve yöntemleri geliştirmek için büyük kurumlardan girişimcilik ile ilgili eğitimler, organizasyonlar ve geniş platformlarda seminerlere katılım sağlamaktadırlar. Bu çalışmalar onların gelişimlerine çok büyük etki eder. İyi bir girişimcilik ruhu olan kimse kendini devamlı geliştirmek, piyasada ihtiyaçları iyi belirlemek, bunların karşılanması için gerekli ortamları ve bağlantıların oluşturulmasını sağlamak, lojistik desteği iyi kullanmak, ön görülü olmaktır.

Girişimcilerin kendilerine öz güveni kesinlikle olması gerekir. Kendine güvenmeyen ve cesareti olmayan girişimci ruhunu asla yaşayamaz. Başarı sağlayamaz. Günü kurtarmak için uğraş verir. Daha hırs dolu ve cesaret sahibi olmak koyduğunuz hedeflere duraksamadan ilerlemek çok önemlidir. Çalışma ortamlarını iyi seçmek, uygun kişilerle irtibatlı olmak, Pazar payını tutacak ve onlara hükmedecek kişilerle çalışmakta büyük önem arz eder. Bu türde ve odaklı çalışan kişiler bölgede tekel marka olurlar. Hedeflerine daha çabuk ilerleyerek o alanlarda büyük gelişmeler kaydederler. Uygunsuz ortamlarda çalışan, kurulan bağlantıları ve ilişkilerin devamlılığını sağlayamayan girişimciler hiçbir zaman ilerleyemezler. Sunumlarında ve pazarına hükmedemez.

Girişimcilik, gelişmeleri takip meselesidir. Gelişmeler ve diğer ülkelerde ki gelişmeler alınan kararlar, yapılan uygulamalar çok önemlidir. Bir girişimci farklı bir ülkeden ticari ilişki ağlamak istiyorsa bilmesi gereken çok önemli durumlar bulunmaktadır. Girişimci ülkesinin ve ticaret yapacağı ülkenin ticaret kanunlarını bilmesi gerekir. O ülkenin ticari kurallarına tabii olduğundan sakınca gösteren üretim ve gümrük işlemlerinde daha önceden önlemlerini alması gerekmektedir. Lisan çok önem arz eder. Farklı bir yanlış anlaşılma ve çalışmanın bir anda bitmesine emek, zaman, paranın kaybolmasına neden olacaktır.

Girişimci Olmanın Temel Özellikleri

Girişimcilik insanların hepsinde bulunmayan bir olgudur. Girişimcilik ruhu insanların sonradan kazanımda sağlayabildiği bir olgu olabilir. Pazarlama teknikleri ve Pazar araştırmasının iyi yapılması sayesinde bu girişimciler çok büyük ilerlemeler kaydedebilirler.

nasil girişimci olunur
nasil girişimci olunur

Çalışma ortamlarında bulunan girişimcinin en büyük temel özelliği;

  • Öz güveni ve iletişim becerisinin yüksek olması
  • Sınırsız olması
  • Yaratıcı fikirler sahip olması
  • Çok yönlü ve istikrarlı olması
  • Pes etmeyen bir yapısı olması
  • Ekonomi ve finans konularına hâkim olması
  • İkna yeteneğinin çok yüksek olması

Girişimcilerin temel özellikleri arasında bunlar yatarken bu özelliklerinin herhangi birisinin eksik olması doldurulamayan boşluklara neden olur. Karakter olarak baskın bir yapıda bulunması ve her konuda istediğini elde etmesi için savaşçı bir ruh gereklidir.

Ülkemizde girişimcilik üzerine farklı konular ve metotlarda programlar hazırlanarak genç girişimcilerde dâhil birçok kişiye eğitim verilmektedir. Çağdaş ve mevzuat programında kişisel gelişim de ön planda tutularak hazırlanan programlarda girişimcilerin ekipler halinde projelendirmeleri ve saha hakkında satış ve pazarlama teknikleri sıkça gösterilmektedir. Eğitimin bir başka özelliği de kurumsal ve uluslararası firmalarla çalışmalar yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar ve tecrübeler birebir olarak aktarılmaktadır. Çalışmalarında eğitimciler bazı bölümlerde girişimcilere daha fazla öz güven aşılamak ve onlara yol göstermek amaçlı bazı sorunlar oluşturmaktadır. Bunların altından kalkma ve çözüm yollarını bulma konularında eğitimler verilmektedir.

Pazar araştırmaları ve yeni bir markanın ülke içerisinde satışının sağlanması için gerekli girişimler anlatılarak yorumlamalar yapılmaktadır. KOSGEB ve bu tarzda özel sektörde de çalışma ortamlarının hazırlanması ve projelere onay verilerek kredi olanaklarının oluşturulmasında devlet bankaları ve özel bankalar seferber olmuşlardır. Alınan krediler yeni iş sahası olanaklarını sağlayacaktır. Bu sayede piyasada işsizlik oranında azalma ve girişimci kitlelerinde genelde genç olduğu görüldüğünde gençlere öz güven ve çalışma ahlakı oluşturulacaktır. Yeni ürünler ve hizmetlerle ülkenin gelişmiş olan ülkelerle yarışta olması sağlanır. Ekonomiye hareketlilik büyük oranlarda girişimciler sayesinde oluşmaktadır. Bölgesel kalkınma ajansları ve vakıflar girişimcilik üzerine getirilen projeleri kontrol ederek destelerlini sağlamaktadır Büyük firmalar bu konuyla ilgili gerekli alanların oluşturulmasında destek ve kredi imkânları için bankaları, girişimcilik konusunda devreye girmeleri için planlamalar yaparlar.

Girişimcilik ile Merak Arasındaki İlişki

Girişimcilik bir meraktır. Öyle bir meraktır ki fırsatlardan yararlanmak ve kar sağlamaktır. Aynı anda üretici ve ya hizmet veren firmaya yarar sağlamasıdır. Bu yarar karşılıklı olarak yapılmaktadır. Birçok firma büyük projelerinde küçük hizmetleri ve üretimleri dışarıdan alabilir. Bu olanaklar girişimciler için mükemmel fırsatlardır.

girişimcilik nasıl başlar
girişimcilik nasıl başlar

Yarar sağlamak adına firmanın büyük projesinde küçük çapta görünen işleri yürüten girişimciler aynı anda sektörde birçok firmaya bile bu hizmetin sağlanmasını gerçekleştirebilirler. Girişimcilik bu kadarla sınırlı bir yapı değildir. Bu sistem ülkemizin ilerlemekte olan ülkeler kapsamında düşünüldüğünde farklı ürünlerin ya da yurt dışından uygulanan ve başarılı olmuş hizmetlerin ülkemizde ilk defa yapılmaya başlanması da bir girişimcilik hikâyesi konusu olabilir. Ülkemizde ilk defa yapılması girişimciler adına bir şanstır. Fakat uygun tekniklerle yapılmaması da olumsuzluklar doğurur.

Girişimciler bu uygulamaları hazırlarken ülke sosyal, ekonomik dengelere göre planlamalar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Müslüman mahallesinde salyangoz satmış olurlar. Bu durumda girişimcilik faaliyetleri başladığı gibi bitebilir. Sorunsuz bir proje için gerekli izinlerinde alınmış olması gerekmektedir. Örneğin cep telefonu hızlı şarj cihazlarının ülkemize girişi esnasında cihazın kontrolleri ve sağlık açısından güvenirliliği, teknik özellikleri devlette bulunan bakanlık görevlileri tarafından standartlara uygun şekilde halk sağlığını tehdit etmeyecek durumlarda kontrol edilerek ülkeye bu türde modellerin girilmesine izin verilmektedir. Şartsız ve kayıtsız alınan her türlü malın daha sonra sıkıntılar yarattığı ve yasaklandığı bilinmektedir. Bu kurallara göre TSE standartlarında uygun modellere imza atılmaktadır.

Girişimciler devlet tarafından desteklenen ve bankalar tarafından kredi imkânları verilen kişilerdir. Bu tarz insanları devlet yatırım amaçlı ve kaynaklı olduğundan destekler. Onlara imtiyazlar tanır. Aynı anda bir iş kapısı oluşturduğundan ülkedeki işsizlik problemine çözüm olarak görmektedir. Birçok devlet ve özel bankalar sağladığı kredi imkânları ile uygun ödeme koşulları desteğiyle birbirleriyle adeta yarışırlar. Girişimcilik sayesinde ülkede sıcak para akışı olmaktadır. Binlerce insana alışveriş imkânı doğar. Ekonomi güçlenmeye ve yükselmeye başlar. Düşük meblağlar da kuvvetli destekçilerin sağladığı olanaklarla en yüksek zirveye çıkarak girişimcilerin birden fazla farklı alanda iş yapmasına neden olmaktadır. Bu sayede daha güçlü ekonominin temelleri oluşturulur. Girişimcilik planlı, programlı ve ekonomik destekle devamlılığı sağlanan bir yapıdır.

Bunları da Öğrenmek İsteyebilirsiniz