Güneydoğu Afrika İklim Değişimi

Güneydoğu Afrika’nın 100.000 yıllık iklim döngüsünü inceleyen araştırmacılar, bilinenin aksine Afrika’nın kuraklığının azaldığını açıkladılar.

Bilindiği üzere Afrika kıtası hakkında son yıllardaki geçer görüş, daha kurak bir hale geldiği yönündeydi. Fakat son yapılan çalışmalar, geçmiş 1.3 milyon yılda Afrika kıtasının kuraklık seviyesinin azaldığı ve daha yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösterdi.

Daha önce yapılan araştırmalar genellikle sadece Afrika’nın kuzeyini ele alıyorlar ve tüm Afrika için çıkarım yapıyorlardı. Bu sefer ise daha farklı bir bölgeden 100.000 yıllık döngüler incelendi. Bu 100.000 yıllık döngüde araştırmacıların dikkatini çeken bir özellik de bu döngünün “Büyük Buz Çağı” başlangıcı ve bitişiyle büyük benzerlik göstermesi oldu.

Araştırmaların bir dayanağı da daha önce araştırmacıların örnek almayı başaramadıkları Malawi Gölü oldu. Hiçbir şekilde gölün dibinden örnek alınamamıştı. Fakat bu son araştırmada petrol sondaj kuyusu benzeri bir düzenek ile 380 metre derinlikten tortu çekirdek örneği almayı başardılar. Ve katmanlar sıcaklık değişimleri ve yağmur miktarı bakımından analiz edildi.

Sıcaklık, kütle spektroskopisi analiziyle tek hücreli mikroorganizmaların zar lipidlerinin dağılımı incelenerek değerlendirildi. Yağışlar ve kuraklık ise alınan fosil örnekteki kalsiyum miktarı ve karbon izotop kompozisyonu analiz edilerek karar verildi.

Bütün bu sıcaklık ve yağış verileri ışığında 100.000 yıllık iklimi değerlendirildiğinde Güneydoğu Afrika, geçmişe oranla çok daha az kuraklık yaşamaktadır.

Mühendisce