İklim Sorunu: Metan Gazı Salınımı

Mühendisler, antibiyotiklerle tedavi edilmiş büyükbaş havanların gübrelerinin Dünya’nın iklimi için yeni bir tehdit olarak literatüre girmesi gerektiğini söyleyen bir yazı yayımladılar.

Proceedings of the Royal Society B isimli dergide yayımlanan yazıda, laboratuvar çalışmaları gösteriyor ki, genel antibiyotiklerle tedavi edilen büyükbaş hayvanların gübreleri, ilaç verilmeyen büyükbaş hayvanlara oranla 2 kat daha fazla metan gazı bulunduruyor. Bu da bir çeşit sera gazı olduğu için iklim açısından çok zararlı yönlere ilerleyebiliyor.

Bu konu hakkındaki diğer bir ciddi konu ise, çiftlik hayvanlarında kullanılan antibiyotikler, insanlar üzerinde de çok büyük etkiler meydana getiriyor. Hayvansal gıdaları yiyen insanlarda ilaçlara karşı direnç oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki, eğer bir direnç oluşursa ihtiyaç halinde alınan antibiyotikler yarar sağlamayacak.

Çalışmanın yazarlarının yaptığı açıklamada , “Antibiyotikler yaygın olarak ziraatte üretimi artırmak ve hastalığı tedavi veya önlemek amacıyla kullanılmakta. Fakat bunların kullanılmasının insan ve çevre için önemli sonuçları olabilmekte.” denildi.

Büyükbaş Hayvanlarda Antibiyotik Kullanımı
Büyükbaş Hayvanlarda Antibiyotik Kullanımı

Araştırmada, Mühendis ekibi 10 adet sığır seçtiler. Bunlardan 5 tanesine 3 gün boyunca düzenli olarak tetrasilin diye bilinen antibiyotik verildi, diğer 5 tanesi ise ilaçsız beslendi. Mükemmel bir iş çıkarmak amacıyla hayvanların gübreleri tamamen ayrı tutularak, karşılaştırma amacıyla karbondioksit, azot oksit ve metan hesaplamaları yapıldı.

Antibiyotik tedavileri sürekli olarak metan emisyonunu artırmakta ve değer normalinin 1.8 katına kadar ulaşıyor. Bu bilgiler doğrultusunda ziraat, küresel sera gazı üretiminden sorumlu 5. etken oldu.

Metan, güneş ısısını hapsetme konusunda en yaygın sera gazı olan karbondioksite oranla 20 kat daha etkin bir gaz.

Ayrıca araştırmada üzerinde çalışılan bir başka konu da, antibiyotik kullanımları sığırların bağırsaklarındaki mikrobiyal aktiviteyi değiştirebilir. Bu konuda büyükbaş hayvanların gübrelerinden daha fazla zararlı olan ve daha fazla metan içeren bağırsak gazlarının dışarı çıkmasıyla bir anda akıl almaz sonuçlara sebebiyet verebilir.

Mühendisce