İncelenen Meteoritte Nadir Bir Kristal Keşfedildi

Beş yıl önce Rusya’ya düşen meteor bir araştırmacı ekip tarafından incelendi. Ve içerisinde imkansız derecesinde zor bulunabilecek bir Kuazi Kristal keşfedildi.

Tarihte üçüncü kez, bilim adamları insani imkansız derecesinde zor bulunabilecek bir “Kuazi Kristal” ortaya çıkardır. Bu kristal bir Rus meteoru incelenirken bulundu.

Floransa Üniversitesi’nden İtalyan bir jeolog olan Luca Bindi, materyali Khatyrka Meteoriti içinde bulan ekibin başında bulunan kişi olarak açıklamayı yaptı. Bilim adamlarına göre doğada daha önce bir “ikozahedral Kuazi Kristal” nadiren görülmüştür. Akademisyenler varlığını uzun süreler boyunca imkansız olarak tanımlamışlardı.

Bu yeni quasicrystal 5 katlı rotasyonel simetrik ve kendine özgü atomik yapılara sahip. Bilinen diğer 4 kristal çeşidinin aksine simetrik ve tekrar eden yapılar iki katlı, üç katlı, dört katlı veya altı katlı kalıplarda bulunur ve bu yeni ikozahedral Kuazi Kristal formu beş katlı rotasyonel simetrisiyle kuralları çiğnemiştir.

Meteorit, farklı katlanmış rasyonel simetrik paternlerde bulunan diğer üç kristal formunun kaynağı olmuştur. Rus göktaşı yaklaşık beş yıl önce keşfedildi. Princeton Üniversitesi’nden Paul Steinhardt’a göre, ikozahedral, daha önce hiç bir kuazi kristal’de görülmemiş şaşırtıcı bir kimyasal bileşime sahip. Ayrıca, yeni keşif doğadaki ilk bulgulardan birini de temsil ediyor.

Kuazi Kristal Nedir ?

Kuazi kristaller, tamamen amorf bir katı ve simetrik kaos ile bir kristalin özelliklerini birleştiren tamamen benzersiz bir atom yapısından oluşur. Onların imkansız derecesinde benzersiz olmasının nedeni, atom yapılarında mükemmel simetrinin neredeyse iki yüzyıl için çok sıkı bir kurallar dizisi izlediğine inanılmasındandır.

5 Kat Simetrik İkozahedral

Araştırma ekibi, yeni keşiflerinin yapısını ve kompozisyonunu inceledi. Ayrıca, maddenin demir, bakır ve alüminyum atomlarının birleşimi olduğunu doğruladılar. Tüm atomlar bir futbol topundaki beşgen desenler gibi bir düzende yer alıyor. Ekip, yukarıda görüldüğü gibi yakın zamanda keşfedilen kuazi kristalin gerçek bir görüntüsünü beş kat simetri ile paylaştı.

Mühendisce