İnşaat Mühendisleri Günü

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu yıl, Odamızın kuruluşunun 62. yılını kutluyoruz. Oysa İnşaat mühendisliği mesleğinin ortaya çıkması çok daha eski yıllara dayanmaktadır.

Dünyada ilk mühendislik okulu 1847 yılında Fransa`da kurulmuş olmasına rağmen ilk mühendislik ünvanı,1830 yılında ERİE kanalının yapımını yöneten teknik elemanlara verilmiştir.

Bizde ise ilk mühendislik okulu 1773 yılında Mühendishane-i Bahri Humayun adıyla kurulmuştur. Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesinin temelleri 1773 yılından günümüze kadar uzanmaktadır.

Gerek Cumhuriyet öncesi dönemde, gerekse Cumhuriyet sonrası dönemde yerli teknik gücümüzün yabancı mühendislerin ayrıcalıklı çalışma koşullarına karşı yürüttükleri mücadele, zamanla örgütlü bir mücadeleye dönüşmüştür. Farklı zamanlarda kurulan Mühendisler ve Mimarlar Cemiyeti 1954 yılında bir araya gelerek bugünkü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB) kurmuşlardır. İnşaat Mühendisleri Odası da 19 Aralık 1954 tarihinde kurulmuştur.

Bu nedenle; Odamızın kuruluş günü olan 19 Aralık tarihi “BİRLİK VE MESLEKİ DAYANIŞMA GÜNÜ” olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Sevgili Meslektaşlarımız,

İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelmektedir, bu bağlamda evrensel bir meslektir. Kendilerine emanet edilen dünyada, sürdürülebilir bir yaşam kalitesini artırmak amacıyla mesleki bir yetkinlik, etik bir anlayış ve geniş bir işbirliği içerisinde bir bilen olmak durumundadırlar.

İnşaat mühendisliği, insanların ihtiyaç duyduğu her yapıyı farklı malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi eyleme dönüştüren bir meslektir. İnşaat mühendisleri de bir uygarlık kurucusu ve geliştiricisidirler. Dünyanın herhangi bir yerindeki doğal ve ekolojik değerlerin bozulması yerel düzeyde kalmıyor, tüm insanlığı etkiliyor. Sürdürülebilir bir planlama ile sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması, hizmet sürecimizin ana halkası olarak bizleri şekillendiriyor.

Artan toplumsal gereksinmeler çerçevesinde; yeni ve çağdaş tekniklere dayalı hizmet sunumunu sağlamak gerekiyor. Can ve mal güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanlarıyız. Bu nedenle yanlış uygulamaları önlemek amacıyla üyelerimize kendilerini geliştirme olanaklarının sunulması gerekiyor. Var olan yasa ve yönetmeliklerin kısıtlanması değil daha da genişletilmesi, kaliteli hizmet sunumunun önemli koşullarından biridir. Üstelik mesleki yetki, mesleki yeterlilik, imza sorumluluğu ve haklar konusunda yetersiz bir yasamız var. Bu bağlamda görevimiz inşaat mühendislerini ve mesleğimizi hep birlikte yaşamış olduğumuz sorunlardan kurtarmaktır. Mesleğimizin toplumdaki yerini ve etkinliğini yükseltmektir. Siz değerli meslektaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Yeterli ölçüde tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var. Mesleğimizin yol haritasını belirleme gücüne sahip bir mesleğin insanları olarak uzun bir geleceği şimdiden planlamak ve bir yol haritası oluşturmak gerekiyor.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Odamızın kuruluşunun 62 yılını geride bırakan bir mesleğin insanlarıyız. Bugün giderek artan öğrenci kontenjanlarıyla inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına çok sayıda ve oldukça düşük puanlarla öğrenci alınmaktadır. Fiziki şartları yetersiz, laboratuvarı ve akademik kadrosu oldukça zayıf, öğrenci sayısı fazla olan, sadece diploma almaya dayalı yapılan bir eğitim ve öğretim, can ve mal güvenliğini sağlamak ilkeleri üzerine kurulan mesleğimizin evrenselliğine uygun düşmüyor. Bundan sonra her yıl aramıza katılacak 9-10 bin mertebesinde inşaat mühendisleri ne iş bulabilecek nede aş.

Sevgili meslektaşlarımız,

Planlayıcı, tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici bir mesleğimiz var. Toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik motoruyuz. Aynı zamanda mesleki üretim kalitesini artırmak ve tüm üretim sürecinde denetimsiz üretime ve denetimsiz kentleşmeye karşı mücadele etme sorumluluğumuz var. Ülkemizin ve dünyanın nüfusu giderek çoğalıyor. Bu duruma paralel olarak bilgi üretimi de hızlı bir şekilde artıyor. İnşaat Mühendisleri Odası inşaat mühendisliği alanında bulunan gelişmeleri ülke ölçeğinde yaygınlaştırarak ;meslek içi eğitim seminerleri, kursları , kongreler, konferanslar ve sempozyumlar düzenliyor. Programladığımız ve yapmaya başladığımız çalıştaylardan önemli sonuçların çıkacağına inanıyoruz.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Ülkemiz çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Oldukça sık aralıklarla patlatılan bombalar bizlerin de içini parçalıyor. Birçok eve ateş düşüyor. Yapanları ve yaptıranları kınıyoruz, lanetliyoruz. Ülkemizi yönetenlerin bizlerle birlikte olayları kınamaları yetmez. Bu sorunu çözmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. İnsanların barındığı, yaşadığı, hizmet aldığı yapılar nasıl güvenli olmak zorunda ise; yaşadığımız kentler de güvenli ve huzurlu bir yaşam içinde olmalıdır. Yaşama ve yaşatma hakkı en temel insan hakkıdır.

Bugünlerin de aşılacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Yaşamı ve yapacaklarımızı ertelemeyeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kuruluş günleri doğum günleridir. Bu günler; aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında sıkı bağlar kurmanın gerekli olduğu günlerdir. Odamızın kuruluşunun 62. yılını Şubelerimizle birlikte kutluyoruz. Dayanışma, sevgi ve hoşgörü içinde sürdüreceğimiz çalışmalarla örgütlü gücümüzü daha da yükselteceğiz.

Her şeye saldıran, bilimi, tekniği ve mühendisliği dışlayan bir ortama karşı mücadele eden tüm meslektaşlarımızı kuruluş günümüz nedeniyle kutluyoruz. İnsana, toplumsal hayata ve mesleğimize hizmet eden tüm meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu