İnşaat Mühendisliği Dersleri

İnşaat mühendisliği, mühendislik bölümleri arasında kurulduğu dönemden itibaren alt dallara bölünmeden kalan veya yan dalları kurulmayan bir bölüm olmasından ötürü son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Ve bu geniş alandan dolayı derslerin çeşitliliği de bir o kadar fazladır.

İnşaat mühendisliği, genellikle üniversiteler arasında farklılık gösterse de, mühendislik bölümleri arasında en zor bölümlerden biri olarak görülür. Bunun en büyük sebebi ise, daha önceden belirttiğimiz gibi derslerin zorluk ve çeşitlilik seviyeleridir. İnşaat mühendisliği dersleri, ilk dönemden itibaren başlayan bölüm dersleri ile birlikte zorlaşarak, altıncı dönemde zirveye ulaşmaktadır.

İnşaat mühendisliği dersleri bazı üniversitelerde farklı isimlerle yer alabilir. Fakat genel içerik anlamında çok fazla değişiklik bulunmuyor. Toplamda sekiz dönemden oluşan eğitim müfredatında, mühendislik bölümleri için ortak olan derslerin yanı sıra, ulaşım, betonarme, yapı statiği, hidrolik ve zemin mekaniği gibi bölüm dersleri de bulunuyor.

İnşaat Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

İnşaat mühendisliği için her üniversite dersleri yıllara bölüştürme işlemini aynı şekilde yapmamaktadır. Fakat yine de genel olarak yıllara göre eğitimi alınacak inşaat mühendisliği dersleri şöyledir:

  • 1. Sınıf – Matematik I-II, Fizik I-II, Kimya, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, Yabancı Dil, Jeoloji, C Programlamaya Giriş, İnşaat Mühendisliğine Giriş ve Teknik Resim
  • 2. Sınıf – Mukavemet, Diferansiyel Denklemler, Topoğrafya, Mühendislik Mekaniği I-II, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği I ve İstatistik
  • 3. Sınıf – Yapı Statiği II, Zemin Mekaniği, Betonarme, Çelik Yapılar, Hidrolik, Ulaşım, Sayısal(Hesaplama) Yöntemler, Deprem Mühendisliği ve Temel Mekaniği
  • 4. Sınıf – Karayolu, Su Temini, Hidroloji ve Su Kaynakları, Mühendislik Ekonomisi, İş Hukuku, Seçmeli Dersler, Proje Dersleri ve Bitirme Projesi

Dört yıllık inşaat mühendisliği eğitimi boyunca, bir inşaat mühendisinin gireceği dersler böyledir. Üniversitelerde her ders kendi dönemindeki dersler arasında belli bir öneme sahiptir. Ve önem, diploma notuna hangi dersin ne ölçüde etki ettiğini gösteren, kredi adı verilen katsayı ile gösterilir.

Kredi sayılarına ve derslerin yayılımını görmeniz ve örnek olması açısından ODTÜ İnşaat Mühendisliği dersleri için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

ODTÜ İnşaat mühendisliği dersleri
Dönemlere göre ODTÜ inşaat mühendisliği ders programı