Kompaksiyonun Zemin Özelliklerine Etkileri

Kompaksiyonun Zemin Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Zemin sıkıştırıldığında, özellikleri değişir ve bu yüzden farklı davranışlar gösterir. Kompaksiyon uygulanan zemindeki değişimleri karşılaştırmalı olarak madde madde kısaca anlattık.

1- Geçirgenlik

Kompaksiyonun etkisiyle zeminin geçirgenliği azalır. Yapılan deneylerde ince taneli ve aynı kuru yoğunluğa sahip zeminlerde, optimum sıkıştırılmış ıslak zeminin, optimum sıkıştırılmış kuru zeminden daha az geçirgen olduğu kanıtlanmıştır.

2- Sıkıştırılabilirlik

Başlangıçta doygun ve aynı boşluk oranına sahip zeminler üzerinde yapılan deneylerde, düşük basınç aralığında kompaksiyon uygulanmış ıslak zeminlerin, kuru zeminlere oranla daha iyi sıkıştırılabilir oldukları bulunmuş. Ve yüksek basınç aralığında bunun tam tersi olduğu gözlenmiştir.

3- Gözenek Basıncı

Doymuş kil numuneleri üzerinde gerçekleştirilen kesme deneyinde düşük gerilme altında, kompakt kuru zeminin kompakt ıslak zemine oranla daha düşük gözenek basıncı oluşturduğu bulunmuş. Yüksek gerilmede ise, aynı yoğunluk ve su içeriğinde kuru ve ıslak zemin örneklerinin gözenek basınçlarının gelişimi aynıdır.

4- Gerilme – Şekil Değiştirme İlişkisi

Sıkıştırılmış kuru zemin numuneleri, şekil değiştirmenin minimumda olduğu durumlarda daha sert bir gerilme-şekil değiştirme eğrisi oluştururlar. Buna karşın aynı yoğunluğa sahip ıslak zemin numuneleri, yüksek şekilde değiştirmede gerilme artarken daha düz bir gerilme-şekilde değiştirme eğrisi oluşturur.

5- Kabarma ve Küçülme

Aynı yoğunlukta sıkıştırılmış kuru zemin numuneleri, sıkıştırılmış ıslak zemin numunelerine oranla daha az küçülürler. Ayrıca sıkıştırılmış kuru zemin numuneleri, aynı yoğunluktaki sıkıştırılmış ıslak zemine oranla çok daha büyük bir kabarma kapasitesine sahiptir.

Mühendisce