KPSS 2016/2 Tercih Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri

Bir çok kişinin çalışmak istediği kamu kurumları için başvurular başladı. Mühendisler için de rekabetin sonuçlarını görebilecekleri son adım. yanlış daha doğrusu gerçekçi olmayan başvurular sonucunda aldığınız puanların hiç bir önemi olmayacağını bilerek bu tercihlerin yapılması gerektiğini söylemek lazım. Mühendisler de 2016 yılı kpss atamaları için son kulvarda tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

Sonuçlar açıklanınca bu kişiler buralara bu puanla nasıl girdi ? gibi sorular aklınızı kurcalamaması için lütfen özenle ve ciddi araştırmalar sonucunda tercihlerinizi yapınız. Her yıl olduğu gibi doğudaki kontenjan miktarı daha fazla olacak ama bu doğu illerinin çok daha düşük puanlar için bir fırsat olmadığını da geçtiğimiz yıllar bizlere gösterdi.

Özellikle kurumların hangi şartlarda mühendis alımı yapacaklarını ciddi şekilde incelememiz gerekiyor. Kamu kurumları içinde mühendis alımlarında yds den istenilen puanlar , iş güvenliği sertifikası yada buna benzer bir çok şartı bilip kendimiz için uygun olanı bulmamız gerekiyor.

Tercihlerle ilgili ana başlık olarak bizlerin söyleyebilecekleri lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Her adayın toplam 30 tercih hakkı vardır.

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları 

Lisans programları ve kodları için Tıklayınız

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Forumumuza üye olup Kpss haberlerini yakından Takip edebilirsiniz.

 

KPSS 2016/2 TERCİH KILAVUZU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

* Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

* KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

* Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

* Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık  Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

KPSS 2016/2 TERCİHLERİNİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER 

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve  yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

* Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

* Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

* Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

NOT: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde Tercih Formu Henüz Yayınlanmadı. Şu an için sadece KPSS 2016/2 tercih kılavuzu yayınlandı !