Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Durduruldu

Orman Genel Müdürlüğü mühendis alımları danıştay kararıyla durduruldu.

Orman mühendisleri odasının resmi sitesinden yayımladığı duyuru ile geçtiğimiz günlerde açıklanan Orman Genel Müdürlüğü, orman mühendisi alım duyurusundaki yazılı veya uygulamalı sınav ile alımların durdurulduğunu belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, alımların istedikleri şekilde olmaması halinde Orman Genel Müdürlüğü’ne mühendis alımı yapılmayacağı konuşuluyor.

Bir süredir istenilen sayıda alım yapılmayan ve geçtiğimiz hafta açıklanan alım duyurusuyla bir nebze olsun rahatlayan orman mühendislerinin konu ile ilgili vereceği tepki merak konusu.

Danıştayın oy çokluğu ile durdurduğu uygulamalı sınav olmadan, Orman Genel Müdürlüğü alım yapmaya başlayacak mı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Orman Mühendisleri Odasının yayımladığı duyurudan bir bölüm :

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen “EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” hükmü, Danıştay 12. Dairesinin 24.4.2017 tarihli kararıyla, Orman Genel Müdürlüğü yönünden yürütülmesi, “yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından oybirliği “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından ise oy çokluğu ile durdurulmuştur.