Periyodik Tablo Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Okunur?

Periyodik Tablo Nedir Özellikleri Nasıl Belirlenir Ve Periyodik Tablo Nasıl Okunur

Periyodik tablo hakkındaki düşünceniz kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor ise, yalnız değilsiniz! Nasıl çalıştığını anlamak zor olabilir, ancak nasıl okunacağını öğrenmek bilimsel açıdan başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Periyodik tablonun yapısını ve bunun her element hakkında ne söylediğini tanıyarak başlayın. Ardından, her bir elementi inceleyebilirsiniz. Son olarak, bir atomdaki nötron sayısını bulmak için periyodik tablodaki bilgileri kullanın.

Periyodik Tablonun Yapısını Tanıma

periyodik tablo
periyodik tablo

Sol üst köşeden sağ alt köşeye periyodik tabloyu okuyun. Elementler, periyodik tablo boyunca aşağı ve yukarı hareket ettikçe artan atom numaralarına göre sıralanır. Atom numarası, elementin atomunun kaç protona sahip olduğudur. Ayrıca, tablo boyunca hareket ettikçe her bir öğenin atom kütlesinin arttığını da fark edeceksiniz. Bu, yalnızca bir tablodaki yerine bakarak bir elementin ağırlığı hakkında çok şey tanıyabileceğiniz anlamına gelir.

  • Tablonun üzerinde veya altında hareket ettikçe atom kütlesi artar, çünkü kütle, her bir elementin atomundaki protonlar ve nötronlar toplanarak hesaplanır. Protonların sayısı her elemanla birlikte artar, yani ağırlık da artar.
  • Elektronlar atom kütlesine dahil edilmez, çünkü atomun ağırlığına protonlardan ve nötronlardan çok daha az katkıda bulunurlar.

Her element Bir Öncekinden 1 proton daha Fazla İçerir.

periyodik tablo
periyodik tablo

Her elementin öncekinden artı 1 proton daha içerdiğini gözlemleyin. Bunu atom numarasına bakarak anlayabilirsiniz. Atom numaraları soldan sağa doğru sıralanır. elementler de gruplara göre düzenlendiğinden, tabloda oluşan bir takım boşluklar göreceksiniz.

Örneğin, ilk sıra, atom numarası 1 olan Hidrojen ve atom numarası 2 olan Helyum içerir. Bununla birlikte, farklı gruplarda olduğu gibi tablonun karşı uçlarındadır.

Fiziksel ve kimyasal özellikleri paylaşan grupları tanır

periyodik tablo 3
periyodik tablo

Fiziksel ve kimyasal özellikleri paylaşan grupları tanır. Aileler olarak da bilinen gruplar dikey bir sütuna düşer. Çoğu durumda, gruplar da aynı rengi paylaşır. Bu, hangi öğelerin birbirine benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğunu belirlemenize yardımcı olur, bu da nasıl davranacaklarını tahmin etmenizi sağlar.  Belirli bir gruptaki her elemanın dış yörüngesinde aynı sayıda elektron bulunur.

Çoğu element 1 gruba girer, ancak Hidrojen Halojen ailesi veya Alkali Metalleri ile yerleştirilebilir. Bazı grafiklerde, her ikisiyle de görünecektir.

Çoğu durumda, sütunlar tablonun üstünde veya altında 1-18 olarak numaralandırılır. Rakamlar Romen rakamları  Arapça rakamları veya rakamlar olarak gösterilebilir.

Bir element ile başlayıp yukarıdan aşağıya indiğinizde buna  “bir grubu okuma” denir.

Tabloda Neden Boşluklar Olduğuna Dikkat Edin

Tabloda neden boşluklar olduğuna dikkat edin. Elementler atom numaralarına göre sıralansa da, aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri paylaşan gruplar ve aileler halinde de düzenlenirler. Bu, her bir elementin nasıl davrandığını daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Elementler, sayıları arttıkça her zaman gruplamalara düzgün şekilde girmediği için, periyodik tabloda boşluklar içerir.

Örneğin, Geçiş Metalleri 21 numaralı atomuna kadar tabloda görünmediğinden, ilk 3 satır boşluklar içeriyor.

Benzer şekilde, Nadir Toprak Elemanları olan 57 ila 102 arasındaki elementler genellikle tablonun sağ alt kısmında bir alt küme olarak gösterilir.

Periyodik Tablo Üzerinde Her Satıra Periyot Denir.

periyodik tablo 5
periyodik tablo

Bir dönemdeki tüm elementler, elektronlarının gittiği yerde aynı sayıda atom orbitaline sahiptir. Yörünge sayısı dönemin sayısıyla eşleşecektir. 7 satır vardır, yani 7 periyot vardır.

Örneğin, periyot 1’deki elemanlar 1 yörüngeye sahipken, periyot 7’deki elemanlar 7 yörüngeye sahiptir.

Çoğu durumda, tablonun sol tarafında 1-7 olarak numaralandırılırlar.

Bir satır boyunca soldan sağa doğru hareket ettiğinizde buna ‘bir periyot boyunca okuma’ denir.

Metalleri, Yarı Metalleri ve Ametalleri Ayırt Etme

pariyodik tablo 6
pariyodik tablo

Metalleri, yarı metalleri ve metal olmayanları ayırt etmek bir element türünü tanıyarak mümkün olur. Bu Şekilde bir elementin özelliklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Neyse ki, periyodik tabloların çoğu, elementin metal, yarı metal veya metal olmayan olup olmadığını belirtmek için renk kullanır. Metallerin tablonun solunda meydana geldiğini ve metal olmayanların sağa düştüğünü fark edeceksiniz. Yarı metaller ise bu iki grubun arasında kalmıştır.

Hidrojenin özellikleri nedeniyle Halojenler veya Alkali Metaller ile gruplandırılabileceğini unutmayın, bu nedenle tablonun her iki tarafında da görünebilir veya farklı renklendirilebilir.

Elementler, parlaklığa sahiplerse, oda sıcaklığında katı ise, ısı ve elektrik iletiyorlarsa ve işlenebilir ve yumuşaklarsa metal olarak etiketlenirler.

Parlaklıktan yoksun, ısı veya elektrik iletmiyorlarsa ve işlenemiyorlarsa, elementler metal olmayan (Ametal) olarak kabul edilir. Bu elementler genellikle oda sıcaklığında gazdır, ancak belirli sıcaklıklarda katı veya sıvı olabilir.

Elementler, hem metallerin hem de metal olmayanların özelliklerinin bir karışımına sahiplerse yarı metaller olarak etiketlenir.

Bunları da Öğrenmek İsteyebilirsiniz