SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Swot Analizi Nedir? Ne zaman ve Nasıl Yapılır?

Daha önce bir şirket ofisi ortamında çalıştıysanız, “SWOT analizi” terimiyle karşılaşmış olabilirsiniz. SWOT analizi yapmak, ister iki kişi ister bin kişi olsun, şirketinizi veya projenizi değerlendirmenin güçlü bir yoludur. Bu makalede, bir SWOT analizinin ne olduğunu öğrenecek, bazı SWOT analizi örneklerine bakacak ve kendi kapsamlı bir SWOT analizi yapmak için ipuçlarını ve stratejileri öğreneceksiniz. İç süreçlerinizi ve iş akışlarınızı iyileştirmek için SWOT uygulamasının sağladığı verileri nasıl kullanabileceğinizi de görürsünüz.

İpuçlarına ve tekniklere ulaşmadan önce, temellerden başlayalım: SWOT analizinin bir tanımı.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi Güçlü Yönlerinizi, Zayıf Yönlerinizi, Fırsatlarınızı ve Tehditlerinizi belirlemek ve tanımlamak için kullanılan bir tekniktir – SWOT.

SWOT analizleri tüm bir şirkete veya kuruluşa veya tek bir departmandaki bireysel projelere uygulanabilir. En yaygın olarak, SWOT analizleri, bir işletmenin büyüme yörüngeleri ve başarı kriterleri ile ne kadar yakından uyumlu olduğunu belirlemek için organizasyon düzeyinde kullanılır, ancak çevrimiçi bir reklam kampanyası gibi belirli bir projenin ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için de kullanılabilir.

SWOT Analiz Sürecinin Dağılımı

SWOT’un (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler anlamına geldiğini biliyoruz – ancak bu öğelerin her biri ne anlama geliyor? Her bir öğeye ayrı ayrı bakalım.

Güç(Strengths) 

SWOT analizinin ilk unsuru Güçlü Yönlerdir.

Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, bu unsur şirketinizin veya projenizin özellikle iyi yaptığı şeyleri ele alır. Bu, şirketinizin marka özellikleri gibi somut olmayan veya belirli bir ürün serisinin benzersiz satış teklifi gibi daha kolay tanımlanabilir bir şey olabilir. Aynı zamanda sizin insanlarınız, gerçek insan kaynaklarınız da olabilir: güçlü liderlik veya harika bir mühendislik ekibi gibi örnekler verilebilir.

Zayıflık (Weaknesses)

Güçlü yönlerinizi anladıktan sonra, o kritik öz-farkındalığı zayıflıklarınıza çevirme zamanı. İşletmenizi veya projenizi geride tutan şey nedir? Bu unsur, vasıflı insan sıkıntısı ,finansal veya bütçe kısıtlamaları gibi kurumsal zorlukları içerebilir.

SWOT analizinin bu unsuru, kalabalık bir pazarda açıkça tanımlanmış bir USP’nin bulunmaması gibi, endüstrinizdeki diğer şirketlerle ilgili zayıflıkları da içerebilir.

 Fırsatlar (Opportunities)

Sıradaki Fırsatlar. Pazarlama ekibiniz tarafından oluşturulan potansiyel satış hacmine ayak uyduramıyor musunuz? Bu bir fırsat. Şirketiniz yeni pazarlar veya demografik bilgiler sağlayacak yenilikçi bir fikir geliştiriyor mu? Bu başka bir fırsat.

Kısacası, SWOT analizinin bu unsuru satışları artırmak, şirket olarak büyümek veya kuruluşunuzun misyonunu ilerletmek için yapabileceğiniz her şeyi kapsar.

Tehditler (Threats)

SWOT analizinin son unsuru Tehditlerdir – şirketinizin kendisi için başarı veya büyüme olasılığı kapsamında risk oluşturan her şey.

Bu, yeni ortaya çıkan rakipler, yasal mevzuattaki değişiklikler, finansal riskler ve şirketinizin veya projenizin geleceğini potansiyel olarak tehlikeye atabilecek diğer her şeyi içerebilir.

Swot Analizinde İç ve Dış Faktörler

Yukarıdaki dört öğe tüm SWOT analizleri için ortaktır. Bununla birlikte, birçok şirket bu unsurları ayrıca iki farklı alt gruba ayırmaktadır: Dahili ve Harici.

Güçlü Yönler ve Zayıf Yönler, şirketinizin veya ekibinizin kontrolü altındaki kurumsal kararların bir sonucu olması nedeniyle, iç faktörler olarak kabul edilir. Örneğin, yüksek bir denegesizlik oranı bir zayıflık olarak sınıflandırılır, ancak yüksek bir dengesizlik  oranını iyileştirmek hala sizin kontrolünüzdedir ve bu da onu bir iç faktör haline getirir. Benzer şekilde, yeni ortaya çıkan rakipler bir SWOT analizinde tehdit olarak kategorilere ayrılır, ancak bu konuda yapabileceğiniz çok az şey olduğundan, bu onu harici bir faktör haline getirir. Bu nedenle Dahili-Harici Analizler veya IE matrisleri olarak adlandırılan SWOT analizlerini görmüş olabilirsiniz.

Dört birincil öğenizi Dahili ve Harici faktörlere göre alt kategorilere ayırmak, SWOT analizinizin başarısı için önemli olsa da kritik seviyede birincil sorununuz olmaz, ancak bir sonraki hamlenizi belirleme veya belirli bir sorun veya fırsat üzerinde sahip olduğunuz kontrol derecesini değerlendirmede yardımcı olabilir.

Artık bir SWOT analizi öğesinin her birinin ne anlama geldiğini bildiğimize göre, bir SWOT analizi oluşturma ve yürütme konusuna nasıl yapılacağına bakalım.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Özellik-fayda matrisleri gibi, SWOT analizi yapmanın birkaç yolu vardır. Ancak, analizinizi nasıl yapılandırmayı seçerseniz seçin, bir dizi soru sorarak başlamalıyız.

Örneğin ilk elementimiz olan Güçlü Yönlerimizi ele alalım. Bir kuruluş olarak güçlü yanlarınızın neler olduğunu belirlemek için, aşağıdaki sorulardan bazılarını sorarak başlayabilirsiniz:

 • Müşterileriniz şirketiniz veya ürünleriniz hakkında neyi seviyor?
 • Şirketiniz sektörünüzdeki diğer şirketlerden daha iyi ne yapıyor?
 • En olumlu marka özellikleriniz nelerdir?
 • Benzersiz satış teklifiniz nedir?
 • Rakiplerinizin kullanmadığı emrinizde ne gibi kaynaklar var

Bu soruları yanıtlayarak, kuruluşunuzun güçlü yönlerini belirlemeye ve listelemeye başlamak için mükemmel bir durumda olacaksınız.

Şirketinizin zayıf yönlerini belirlemek için aynı prensibi kullanabiliriz:

 • Müşterileriniz şirketiniz veya ürünleriniz hakkında neyi beğenmiyor?
 • Olumsuz eleştirilerinizde hangi sorunlar veya şikayetler sıklıkla dile getirilir?
 • Müşterileriniz neden iptal oluyor veya neden şüpheye düşüyor?
 • Şirketiniz daha iyi ne yapabilir?
 • En olumsuz marka özellikleriniz nelerdir?
 • Mevcut satış dönüşüm alanınızda en büyük engeller / zorluklar nelerdir?
 • Rakiplerinizin sahip olmadığınız hangi kaynakları var?

Kuruluşunuzun veya projenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin, şirketinizin karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri bulmaktan çok daha kolay veya daha az zaman aldığını görebilirsiniz. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi, bunlar iç faktörlerdir. Dış etkenler, daha fazla çaba gerektirebilir ve daha fazla verilere güvenebilir, çünkü bunlar genellikle doğrudan etki alanınızın ötesindedir.

Fırsatları ve tehditleri belirlemek, rakiplerinizin neler yaptığını veya şirketinizi etkileyebilecek daha geniş ekonomik veya iş eğilimlerinin incelenmesi hakkında derinlemesine rekabetçi istihbarat araştırması yapmanızı gerektirebilir. Bununla birlikte, fırsatlar ve tehditlerin içsel olamayacağı anlamına gelmez; Yalnızca şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerine dayalı fırsatlar ve tehditler keşfedebilirsiniz. Potansiyel fırsatları belirlemek için sorabileceğiniz bazı olası sorular şunları içerebilir:

 • Satış / müşteri katılımı / müşteri destek süreçlerimizi nasıl iyileştirebiliriz?
 • Müşterilerimizle ne tür mesajlar yankılanıyor?
 • En fazla ses getiren marka savunucularımızı nasıl daha fazla meşgul edebiliriz?
 • Departman kaynaklarını etkin bir şekilde mi ayırıyoruz?
 • Tam kapasiteye yükseltmediğimiz bütçe, araçlar veya başka kaynaklar var mı?
 • Hangi reklam kanalları beklentilerimizi aştı – neden?

Tehditler söz konusu olduğunda, kesinlikle yukarıdaki gibi bir dizi soru sorarak başlayabilirsiniz. Ancak, önceden soru sormadan işletmenizin veya projenizin karşılaştığı potansiyel tehditlerin bir listesini bulmak genellikle kolaydır. Bu, yeni ortaya çıkan veya yerleşik rakipler gibi “markalı” tehditler, değişen yasal ortamlar ve piyasa oynaklığı gibi daha geniş tehditler ve hatta mevcut büyümeyi tehdit edebilecek veya rayından çıkarabilecek yüksek personel cirosu gibi iç tehditler içerebilir.

Küçük İşletmeniz Neden SWOT Analizi Yapmalı?

Bir pazarlamacı veya küçük işletme sahibiyseniz, SWOT analizlerinin küçük şirketler ve kuruluşlar için pratik veya hatta uygulanabilir olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bir SWOT analizinin oluşturulmasında kesinlikle bir kaynak yükü olmasına rağmen, bunu yapmanın en küçük şirketler için bile birçok faydası vardır.

küçük işletmeler için swot analizi
küçük işletmeler için swot analizi

Birincisi, kapsamlı bir SWOT analizi yapmak, işletmenizin işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için eşsiz bir fırsat sunar. Şirketinizin günlük çalışmalarının yabani otlarında kaybolmak çok kolaydır ve bir SWOT analizi yapmak, işletmeniz hakkında daha geniş ve kuşbakışı bir görünüm elde etmenizi ve sektörünüzde bulunduğu pozisyonu almanızı sağlar.

SWOT analizlerinin bir başka yararı da, bu tekniğin sadece işinize genel bakış olarak değil, çok çeşitli senaryolara uygulanabilmesidir. Yaklaşan bir reklam kampanyasının, planlanan bir içerik projesinin veya şirketinizin bir ticaret fuarında veya sektör etkinliğinde temsil edilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için SWOT analizlerini kullanabilirsiniz.

Açıkçası, bir SWOT analizi yapmanın, şirketinizin neyi iyi yaptığını, nerede iyileştirebileceğini ve işletmenizin karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri belirlemenizi sağladığını söylemeye gerek yok. Bununla birlikte, bir SWOT analizi yapmak sadece bu faktörleri tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel çözümler için somut yol haritaları ve zaman çizelgeleri geliştirir ve uygular. Bu, bütçe planlarının oluşturulmasında, işe alım gereksinimlerinin tanımlanmasında faydalı olabilir (p.s. – WordStream her zaman harika insanları arar!) Ve diğer orta ila uzun vadeli stratejik planlama.

Bunları da Öğrenmek İsteyebilirsin