Tuz Tanesi Boyutunda Kamera

Alman mühendisler şırıngayla verilebilecek kadar küçük , tuz tanesi kadar bir kamera geliştirdiler. Bu teknolojinin normal yaşamda bizler için ürpertici olduğunu düşünsek de askeri anlamda ve sağlık sektöründe oldukça önemli bir rol oynayacağı kesin.

Bir başka mühendislik ürünü olan 3d yazıcılar ile üretilen teknoloji sadece iki saç teli kalınlığında optik fibere bağlanarak çalışan, üç lensli bir kamera olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Ar-Ge sayesinde ameliyatlarda endoskopik görüntülemeler çok daha az zahmeli ve acısız olabilecek. yani Endoskopik uygulamalara noninvazif ve hasarsız inceleme imkanı veriyor. Hem tıbbi, hem de endüstriyel sektörde kullanım alanı oldukça sevindiriyor.

Bu mikro kameranın sahip olduğu Lens sadece 100 mikron yani bir milimetrenin 10’da 1’i büyüklükte normal bir gözle görmek oldukça zor  görülmekte ve kılıfıyla 120 mikrona erişiyor. 3.0 mm uzaklıktan odaklanabiliyor ve 1,7 metrelik optik fiberle veri aktarımı yapabiliyor olması oldukça gelişim sergilendiğini göstermekte.

Bu teknolojik gelişmeyi küçük robotlara adapte etmekte oldukça kolay. Yapılan her bir mühendislik gelişmesi aslında bir birleri ile bağlantı kurulup bir bütün oluşturduğundan sürekli söz etmekteyiz. 3 boyutlu yazıcılar , nano devreler. robotlar ve kameralar hepsi bir bütünü oluşturan mühendislik ürünleridir.